Iwama Aikido Galleries

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr
Back
sensei refurbished jinja refurbished jinja jinja-004 jinja-003 jinja-002 jinja-001

Kefalonia September 2009

Photos from September 2009 Kefalonia uchi deshi

Hitohiro Saito Sensei

Hitohiro Saito Sensei in Russia 2007