Iwama Aikido Galleries

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr
Back
house2 house pool dojo1 dojo2 meditation rock house (1) bbq area night bbq area house pool pool area night pool area2 pool area night2 pool area veranda Photo35 32 Photo07 4 Photo11 8 Photo34 31 Photo05 2

Kefalonia September 2009

Photos from September 2009 Kefalonia uchi deshi

Hitohiro Saito Sensei

Hitohiro Saito Sensei in Russia 2007