Iwama Aikido Galleries

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr
Back
sensei sargeant mcglone sensei orwell orwell group orwell dojo new shomen P1010001 P1010005 sb6-43 sb6-42

Kefalonia September 2009

Photos from September 2009 Kefalonia uchi deshi

Hitohiro Saito Sensei

Hitohiro Saito Sensei in Russia 2007