Photo Gallery

Sargeant Sensei

Sensei Sargeant Gransden Seminar - 5th March 2022

Sargeant Sensei

Sensei Sargeant Gransden Seminar - 5th Sept 2020

Sargeant Sensei

Sensei Sargeant Gransden Seminar - 14th March 2020

TIA Europe photos

The TIA Europe photostream on Flickr

Kefalonia Past memories

Photos from past Kefalonia uchi deshi