During the year of 1983

֎ Sensei Sargeant travelled to New Zealand to train under Saito Sensei

 

֎ Sensei Sargeant graded Shodan (1st degree) Aikikai by Saito Sensei

Posted in .